Saygın Klinik

Bacak Damar Bypass

Bacak ameliyatlarımız, yani Bacak Damar Bypass ameliyatlarımız bazen kaçınılmaz olabiliyor. Özellikle hastalarımızda çok uzun bölgeler tıkalıysa ameliyatsız, girişimsel tekniklerle anjiyoplasti, stent, ilaçlı balon gibi teknolojilerle açamadığımızda ya da açılıp hemen 3 ay sonra yeniden tıkandığında cerrahi kaçınılmaz hale gelebiliyor, aksi taktirde zaten bacağı kaybediyoruz.

Bacağı kestirmemek için yani bacağımızın kangren olmaması için geç olmadan, iş işten geçmeden mutlaka damar hastalarımızın tek muhatabı olan kalp damar cerrahında tedavilerine başlaması gerekir.